Diller

Öğrencilerimizin Dikkatine (Bölümlerlerle iletişim konusu)

Sevgili Öğrencilerimiz,

Pandemiden dolayı oluşan esnek çalışma saatleri, yıllık izin kullanımları veya anlık işlerden dolayı personellerimizin yerinde olamayabileceği ihtimallerine karşın, öğrencilerimizin bölümlere telefonla ulaşmaları mümkün olmayabilir.

Bu açıdan öğrencilerimizin sorunlarını bölümlere iletmek için bölüm başkanları, başkan yardımcılıkları ve sekreterliklerinin e-mailleri aşağıda gibi verilmiştir. Bu kapsamda, öğrencilerimiz bölümlerle iletişime geçerken öncelikle bölüm sekreterliklerinin e-mail adreslerini daha sonra bölüm başkan yardımcıları ve bölüm başkanlarının e-maillerini kullanmaları gerekmektedir. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ MAİL ADRESLERİ

BÖLÜM

EMAİL

Bilgisayar Müh.

bilmuhsek@firat.edu.tr

Biyomüh.

biyomuh@firat.edu.tr

Çevre Müh.

cevburo@firat.edu.tr

Elektrik-Elektronik Müh.

eemuh@firat.edu.tr

İnşaat Müh.

insaatmuh@firat.edu.tr

Jeoloji Müh.

jeolojimuh@firat.edu.tr

Kimya Müh.

kimyamuh@firat.edu.tr

Makine Müh.

makinamuh@firat.edu.tr

Mekatronik Müh.

mekatronikmuh@firat.edu.tr

Met-Malzeme Müh.

met.malz@firat.edu.tr

Yazılım Müh.

yazilimmuh@firat.edu.tr

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜM BAŞKAN VE YARDIMCILARI MAİL ADRESLERİ

BÖLÜM BAŞKAN VE YARDIMCILARI

AD SOYAD

EMAİL

BİLGİSAYAR MÜH.

 

Prof. Dr. Erhan AKIN

eakin@firat.edu.tr

Doç. Dr. İlhan AYDIN

Dr. Öğr. Üyesi Güngör YILDIRIM

iaydin@firat.edu.tr

gungor.yildirim@firat.edu.tr

 

 

 

BİYOMÜH.

 

Prof .Dr. H. Soner ALTUNDOĞAN

saltundogan@firat.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Veyis SELEN

Dr. Öğr. Üyesi Aykut TOPDEMİR

vselen@firat.edu.tr

atopdemir@firat.edu.tr

 

 

 

ÇEVRE MÜH.

Prof. Dr. Nusret ŞEKERDAĞ

nusretsekerdag@firat.edu.tr

Doç. Dr. Özlem TEPE

Doç. Dr. Özge HANAY

otepe@firat.edu.tr

ohanay@firat.edu.tr

 

 

 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH.

 

Prof. Dr. Yakup DEMİR

ydemir@firat.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa TÜRK

Prof. Dr. Arif GÜLTEN

mturk@firat.edu.tr

agulten@firat.edu.tr

 

 

 

İNŞAAT MÜH.

 

Prof.  Dr. Taner ALATAŞ

talatas@firat.edu.tr

Doç. Dr. Muhammet KARATON

Doç. Dr. Erkut SAYIN

mkaraton@firat.edu.tr

esayin@firat.edu.tr

 

 

 

JEOLOJİ MÜH.

 

Prof. Dr. Ahmet ŞAŞMAZ

asasmaz@firat.edu.tr

YOK

 

 

 

 

KİMYA MÜH.

 

Prof. Dr. Filiz KAR

fkar@firat.edu.tr

Doç. Dr. Melek YILGIN

Doç. Dr. Neslihan DURANAY

myilgin@firat.edu.tr

nduranay@firat.edu.tr

 

 

 

MAKİNE MÜH.

 

Prof. Dr. İhsan DAĞTEKİN

idagtekin@firat.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GÜR

Dr. Öğr .Üyesi Aydın ÇITLAK

mgur@firat.edu.tr

acitlak@firat.edu.tr

 

 

 

MEKATRONİK MÜH.

 

Doç. Dr. Oğuz YAKUT

oyakut@firat.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Beyda TAŞAR

btasar@firat.edu.tr

 

 

 

MET-MALZEME MÜH.

 

Prof .Dr. Mehtap MURATOĞLU

mehtug@firat.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Akın ODABAŞI

odabasia@firat.edu.tr

 

 

 

YAZILIM MÜH.

 

Prof. Dr. Bilal LATAŞ

balatas@firat.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ULAŞ

mulas@firat.edu.tr

 

 

 

ENDÜSTRİ MÜH.

Prof. Dr. Figen BALO

fbalo@firat.edu.tr

GIDA MÜH.

Prof. Dr. Ebru AKPINAR

ebruakpinar@firat.edu.tr

GEOMATİK MÜH.

Prof. Dr. Levent TAŞÇI

ltasci@firat.edu.tr

 

Türkçe