Diller

2019-2020 Yaz Okulunda Açılması Öngörülen Dersler

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okuluna Dair Senato Kararlarına Göre Dikkat Edilecek Hususlar

 • Yaz okulu dersleri, Uzaktan Öğretim Yönetim Sistemiyle yürütülecektir.
 • Yaz okuluna, sadece Fırat Üniversitesi öğrencileri başvuru yapabilirler.
 • Ders sorumlusu, Uzaktan Öğretim Yönetim sistemi üzerinden Senkron (Eşzamanlı) veya Asenkron şeklinde derslerini yürütebilir.
 • Bir dersin açılabilmesi için;
  • En az 15 öğrencinin kesin kayıt yapması gerekir.
  • 24 Temmuz 2020’ye kadar ders materyallerinin en az 5/14 haftalık kısmının ilgili uzaktan eğitim içerik yönetim sistemine yüklenmesi gerekir.
 • Öğrenciler, yaz stajını yaparken yaz okulundan ders alabilirler.
 • Bir öğrenci, toplam 12 (on iki) saati aşmamak üzere, en fazla 3 (üç) ders alabilir.
 • Yaz okulunda öğrenci, ön koşulunu sağlamadığı dersleri alamaz.
 • Yaz okulunda bir (1) ara sınav yapılacaktır.
 • Yaz okulunda ara sınavlar ve final sınavları için, 2019-2020 Bahar Yarıyılı dönem sonu sınav esasları uygulanır.
 • Yaz okulunda ders alacak öğrencilerimiz, 20-28 Temmuz 2020 Tarihleri arasında ders ücretlerini yatırarak Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) (https://obs.firat.edu.tr) üzerinden ders kayıtlarını yapabilirler.
 • Ders kayıtları, danışmanlar tarafından 29 Temmuz - 04 Ağustos 2020 Tarihleri arasında onaylanacaktır.
 • Dersler 4 Ağustos 2020 Tarihinde başlayıp, 04 Eylül 2020 Tarihinde tamamlanacaktır. 
 • Yaz okulu final sınavları 05 - 08 Eylül 2020 Tarihleri arasında yapılacaktır.
 • Yaz okulunda bütünleme sınavı yapılmamaktadır.
 • Yaz Okulu sonrası Tek Ders Sınavı 18 Eylül 2020 Tarihinde yapılacaktır.
 • OBS sistemi tarafından hesaplanan yaz okulu ücreti, Ziraat Bankası ATM ve şubelerinden, öğrenci numarası ile yatırılabilir.
 • Burada belirtilmeyen konularda, Fırat Üniversitesi Senatosunun 2019-2020 Bahar Döneminde uygulanan uzaktan eğitim sistemi için aldığı kararlar ile Fırat Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği ve Yaz Okulu Senato Esasları uygulanır.
 • Bir öğrenci, yaz stajını Yaz Okulu başlangıç tarihinden önce tamamlamış ise, diğer dersleri ile birlikte staj dersini de alabilir.
 • Mezuniyet için sadece Bitirme Projesi kalan öğrenci, bu dersini Yaz Okulunda alabilir. Bu dersin açılması için kontenjan sınırı aranmaz.
 • Yaz okulu ile ilgili tüm bilgilere yazokulu.firat.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Açılması Öngörülen dersler listesi

 

Türkçe