Diller

Fırat Üniversitesinden 2 Önemli Proje Başarısı…

TÜBİTAK 2241 Özel Sektöre Yönelik Lisans Bitirme Tezleri Yarışması Programı kapsamında Erciyes Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 8-10 Ekim tarihinde düzenlenen 2018 Kayseri Bölge Yarışması’nda 
3 alanda, 8 kategoride ve 809 proje başvurusu arasından Ürün Geliştirme kategorisinde Doç. Dr. Mehmet Karaköse danışmanlığındaki Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerinden Merve Erol, Selim Özdemir ve Ahmet Tokgöz Birincilik ödülüne layık görülmüşlerdir.
Yine aynı yarışmada Süreç Geliştirme kategorisinde ise Doç. Dr. İlhan Aydın danışmanlığındaki Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencilerinden Ahmet Aydın ve Emrullah Kızılay Birincilik ödülüne layık görülmüşlerdir.
Başarılarından dolayı Öğretim üyelerimizi ve öğrencilerimizi kutluyoruz.