Diller

FİZ-105 FİZİK LAB. BÜTÜNLEME SINAVI HAKKINDA

Daha önce ilan edilen bütünleme sınav programında Jeoloji Mühendisliği bölümünde yapılması planlanan FİZ-105 Fizik Lab. I dersinin sınavı, kalan öğrenci sayısının fazla olması durumu için yeniden güncellenmiştir. 

Bilgisayar Mühendisliği ve Elek-Elektronik Mühendisliği Öğrencileri KİMYA MÜHENDİSLİĞİ Bölümünde, 

Geri kalan tüm bölümler JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ Bölümünde sınava gireceklerdir.

Türkçe