Diller

Tarihçe

Doğu Anadolu Bölgesinde,  derin tarihi ve kültürel bir mirasa sahip olan ilimizde,  bir Üniversitenin kuruluş fikri 1942 yılına kadar geri gitmektedir. Doğuda bir Şark Üniversitenin kurulması fikri ilk olarak, 1942 yılının Eylül ayında Elazığ’da düzenlenen “İkinci Üniversite Haftası” etkinlikleri kapsamında İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemil BİRSEL tarafından yapılan konuşmada dile getirilmiştir. “İkinci Üniversite Haftası’nın Elazığ’da düzenlenmesine gerekçe olarak; o günün şartlarında Yükseköğrenimde fazla sayıda Elazığlı öğrencinin bulunması gösterilmiştir.  1942’li yıllarda sadece İstanbul Üniversitesine kayıtlı 120 Elazığlı öğrencinin bulunduğu, ve bu sayının nüfusa oranının İstanbul’da dahil olmak üzere diğer illerin öğrenci sayısının nüfuslarına oranı içerisinde en yüksek değerde olduğu, bizzat İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemil BİRSEL tarafından dile getirilmiştir. Prof. BİRSEL, ileride bir Şark Üniversitesinin kurulması söz konusu olursa, şüphesiz ki bunun sahibinin Elazığ ve Elazığlılar olacağını ifade ederek, Elâzığ kamuoyunda “Bir Üniversitenin Kuruluş Fikrinin” doğmasına vesile olmuştur. Bu gelişmeden 10 yıl sonra, 1952 yılında Doğu Anadolu Bölgesinde Atatürk adıyla bir Üniversitenin kurulması fikri zamanın siyasi iktidarı tarafından dile getirilince; bu Üniversitenin İlimizde kurulması için gerekli çalışmaları yapmak ve siyasi iktidar nezdinde gerekli girişimleri başlatmak üzere “Atatürk Üniversitesini Kurma ve Geliştirme Derneği” kurulmuştur. Denek üyelerinin, Atatürk Üniversitesinin Elazığ’da kurulabilmesi için; Üniversite arazisinin kamulaştırılması çalışmalarında arazi sahiplerinin ikna etmek, kamu bürokrasisindeki etkin-yetkin bürokratların desteklerini sağlamak, hükümet nezdindeki gerekli girişimlerde bulunmak konusunda ciddi çalışmaları olmuştur. Derneğin gayretleri ile hükümet tarafından Üniversite ile ilgili fizibilite çalışmalarını yapmak üzere görevlendirilen teknik heyetlerin incelemeleri sonucunda yer tespiti yapılarak kamulaştırma ile ilgili çalışmalar da tamamlanmıştır. Bütün bu çalışmalar sonucunda, Atatürk Üniversitenin Elazığ’da kurulması ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı ve TBMM’den gerekli Kanun’un çıkması beklenirken, sebeplerini burada değerlendirmeye gerek yok, Atatürk Üniversitesinin Erzurum’da kurulması öngören Bakanlar Kurulu Kararının çıkması ile Üniversitenin Elazığ’da kurulması çalışmaları son bulmuştur.

13 Mayıs 1960 tarihli Resmi gazetede yayımlanan “İki Yüksek Teknik Okul açılması ve yerlerinin seçilmesi konusunda Hükümete yetki verilmesi”ni öngören 7475 sayılı kanunun çıkması ile Elazığ’da bir yükseköğretim kurumunun açılması yönündeki çalışmalar yeniden hız kazanmıştır. Bu Yüksek Teknik Okullardan birinin Elazığ’da açılmasını sağlamak için yapılan yoğun çalışmalar sonucunda, hatta Atatürk Üniversitesi için istimlak edilen arazi sahiplerinin arazilerini geri almak için dava açmayacakları garantisinin Milli Eğitim Bakanlığına bildirilmesi ile Yüksek Teknik Okullardan birinin Elazığ’da açılması hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.

Yüksek Teknik Okul 1967-1968 öğretim yılında Elazığ 'da kendi tedris binalarında iki bölümle (Makine ve İnşaat) öğretim hayatına başlamış ve 1969 yılında çıkarılan 1184 sayılı kanunla "Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi" (EDMMA)’ne dönüştürülmüştür.

EDMMA ilk mezunlarını 1970-1971 öğretim yılında vermiştir. Daha önce faaliyete geçen iki bölüme ek olarak Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ise 1972 yılında açılmıştır. EDMMA, 1982 yılında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi adını almıştır. Fakülteye daha önceden 01.04.1975 tarih ve 1873 sayılı kanunla kurulan Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bünyesindeki Kimya (1976) ve Jeoloji (1977) bölümleri katılmış; daha sonraki yıllarda Çevre Mühendisliği (1989), Bilgisayar Mühendisliği (1995) ve Metalürji ve Malzeme Mühendisliği (1996) bölümlerinin de açılmasıyla, 8 bölümlü bir fakülte haline dönüştürülmüştür. 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında eğitime başlayan Mekatronik Mühendisliği Bölümü, 2009 yılında öğrenci alan Biyomühendislik Bölümü ve 2015 yılında eğitim-öğretime başlayan Yazılım Mühendisliği Bölümü ile birlikte, Mühendislik Fakültesi; 11 bölüm ile eğitim-öğretim hayatına devam etmektedir. Mühendislik Fakültesi, açılmasına rağmen henüz öğrencisi olmayan, Endüstri, Jeodezi ve Fotogrametri (Geomatik), Gıda ve Maden Mühendisliği Bölümleri ile 15 bölümlü bir fakülte haline dönüştürülerek, bugünkü halini almıştır.

1967 yılında, İlimizde Yüksek Öğretimin tohumlarının ilk olarak yeşerdiği Elazığ Yüksek Teknik Okulunun kurulması ile şekillenen Mühendislik Fakültesi, Fırat Üniversitenin kuruluş sürecine kaynaklık eden en önemli Fakültelerden birisidir. 1971 yılında ilk mezunlarını veren Mühendislik Fakültesinin farklı bölümlerinden bugüne kadar toplam 12596 öğrenci mezun olmuştur. Kurulduğu günden bu yana yetiştirdiği mühendislerle ülkemizin teknik ve teknolojik kapasitesinin yükseltilmesine çok önemli katkısı olan Fakültemizin 11 bölümünde toplam 5700 lisans öğrencisi öğrenim hayatına devam etmektedir. Lisansüstü eğitim aşamasında 757 yüksek lisans öğrencisi 192 doktora öğrencisi bulunmaktadır. Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi URAP’ın (University Ranking by Academic Performance) 2015-2016 dönemini kapsayan verilerine göre, Mühendislik alanındaki sıralamada Türkiye’de 9., Dünyada ise 719. sırada yer almıştır. Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde, 48 Profesör, 45 Doçent, 54 Yardımcı Doçent olmak üzere 147 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Görevde olan Araştırma Görevlisi sayısı 88’dir. Fakültede 4 Uzman,  45 İdari ve teknik personel görev yapmaktadır.

Türkçe