Diller

Kamu – Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Toplantısı

Elazığ İli Kamu – Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) kapsamında yılda iki kez gerçekleştirilen Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı yapıldı. 

KÜSİ Çalışma Grubu Üyesi ve Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Özer bir konuşma yaparak katılımcıları Elazığ Sanayisinin Ar-Ge potansiyeli, rekabet edebilirliği ve yapılması gerekenler konusunda bilgilendirdi.

Üniversitenin bilimsel bilgi, nitelikli insan, laboratuvar hizmetleri, Ar-Ge ve İnovasyon ile girişimcilik kavramlarına önem verdiğini belirten Prof. Dr. Özer, sanayinin ise teknolojik ürün ve mamul/yarı mamul ürünlere öncelik verdiğini belirtti.

Üniversite-Sanayi İşbirliği konusunda Teknoloji Transferi kavramıyla karşılaşıldığını ve bunun iki türü(yatay-dikey) olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özer, “Türkiye’de şimdiye dek dikey teknoloji transferi gerçekleşiyordu. Mevcut teknolojinin hazır halde alıp kullanıldığı, firmaların Ar-Ge yapmadığı, know-how, lisanslama ve doğrudan satın alma vs. nin söz konusu olduğu dikey teknoloji transferinde istenen düzeyde ekonomik gelişmenin sağlanması mümkün değildir. Yatay teknoloji transferinde ise, firmaların kendi ürettikleri Ar-Ge, kümelenme, yoğun etkileşim, üniversite ve diğer araştırma merkezleriyle işbirliğini kapsamaktadır. Dolayısıyla KÜSİ’ de aslında yatay teknoloji transferini kapsamaktadır. Sanayici eğer yatay teknoloji transferine geçmezse, ekonomik anlamdaki döngüde eninde sonunda olumsuz sonuçla karşılaşacaktır. Dolayısıyla da KÜSİ sanayici için bir zorunluluk olmaktadır” dedi.