Diller

MÜDEK

       Mayıs 2002 tarihinde Mühendislik Dekanlar Konseyi (MDK) tarafından mühendislik programlarının değerlendirilmesi için Mühendislik Değerlendirme Kurulu (MÜDEK) adıyla bağımsız bir sivil toplum platformu oluşturulmuş ve Ocak 2007 tarihinden itibaren MÜDEK’in bir derneğe dönüşerek tüzel kişilik kazanmış, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği adını almıştır.

       MÜDEK’in temel amacı, farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye’de mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktadır. Böylece, güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, daha iyi eğitilmiş ve daha nitelikli mühendisler yetiştirilerek toplumun refahının ileri götürülmesi hedeflenmektedir.

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin 2018-2019 değerlendirme döneminde MUDEK Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (MAK) tarafından değerlendirmesi yapılan Fakültemizin 6 lisans programı akreditasyonları 30 Eylül 2021 tarihine kadar  uzatılmıştır.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Normal Öğretim)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim)

İnşaat Mühendisliği (Normal Öğretim)

İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim)

Makine Mühendisliği (Normal Öğretim)

Makina Mühendisliği (İkinci Öğretim)

 

 

 

 

 

 

Bu programlara ayrıca 30 Eylül 2016 tarihine  kadar geçerli olmak üzere, 2 yıl süreli EUR-ACE Etiketi verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkçe