Languages

Academic Calendar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

EĞİTİM, FEN, İNSANİ VE SOSYAL BİLİMLER, İLAHİYAT, İLETİŞİM, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER,               

MÜHENDİSLİK, SU ÜRÜNLERİ, TEKNİK EĞİTİM, TEKNOLOJİ VE VETERİNER FAKÜLTELERİ; YÜKSEKOKULLAR,

                                DEVLET KONSERVATUARI, MESLEK YÜKSEKOKULLARI, FEN BİLİMLERİ, SAĞLIK BİLİMLERİ VE

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜLERİ

GÜZ YARIYILI

 
18-29Ağustos 2014 :Farabi ve Mevlana değişim programından gelen öğrencilerin protokol formlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmesi
 
25 Ağustos-05 Eylül 2014 :Ön lisans ve lisans programlarına YGS, LYS ve eşdeğeri sınavlar ile yeni kayıt yapacak II. öğretim öğrencilerinin öğrenim ücretlerini yatırması 
 
25 Ağustos-12 Eylül 2014 :Normal öğrenim süresini aşan I. öğretim öğrencilerinin katkı payını ve II. öğretim öğrencilerinin öğrenim ücretlerini ödeme dönemi
 
01-05 Eylül 2014 :Ön lisans ve lisans programlarına YGS, LYS ve eşdeğeri sınavlar ile yerleştirilen öğrencilerin kayıtları
 
01-08 Eylül 2014 :Farabi ve Mevlana değişim programı öğrencilerinin kayıtları
 
01-08 Eylül 2014 :Açılan derslerde, bölüm/program dışından ders alacak öğrenciler için kontenjan sayısının ilgili bölüm/program başkanlıklarından talep edilmesi, açılmasını uygun gören bölüm/program başkanlığının istenilen kontenjanı otomasyona girmesi
 
01-12 Eylül 2014 :Ders kayıtları (değişim programları dahil)
 
12 Eylül 2014 :YDYO Zorunlu Hazırlık sınıfları için Güz yarıyılı yabancı dil yeterlik sınavı (Lisans Programlarına yeni yerleştirilen öğrenciler için)
 
08-2 Eylül 2014 :Öğretim elemanlarınca Ders İzleme Formlarının doldurulup bölüm/program başkanlığına teslim edilmesi 
 
11-12 Eylül 2014 :Yeni kaydolan öğrenciler için üniversite ve ilgili akademik birimin tanıtım programı
 
13-19 Eylül 2014 :Danışmanların ders kayıtlarını onaylaması 
 
15 Eylül 2014 :Güz yarıyılı başlangıcı (derslerin başlaması)
 
15-19 Eylül 2014 :Ders Uygulama Dosyasının, Bölüm/Program Başkanları tarafından dersten sorumlu öğretim elemanlarına teslim edilmesi
 
15-26 Eylül 2014 :Muafiyet başvuru dönemi
 
17 Eylül-17 Ekim 2014 :Farabi ve Mevlana değişim programından gelen öğrencilerin ders ekleme/çıkarma yapmaları
 
17 Eylül 2014 :Geçici izinli olup da, iznini iptal ederek Güz yarıyılında öğrenime devam etmek isteyen öğrenciler için son başvuru tarihi
 
20 Eylül 2014                       :Yabancı dil dersleri için muafiyet sınavı (hazırlık programı olmayan bölümler için)
 
21 Eylül 2014                     :YDYO Zorunlu Hazırlık sınıfları için Güz yarıyılı yabancı dil yeterlik sınavı (önceki yıllarda zorunlu hazırlık programından başarısız olmuş öğrenciler için)
 
22 Eylül 2014 :YDYO Temel İngilizce Bölümü (Zorunlu Hazırlık sınıfları için)  Güz yarıyılı başlangıcı 
 
26 Eylül 2014 :Öğrencilerin danışman onayını alarak dersten çekilme veya ekleme yapması için son tarih
 
29 Eylül-03 Ekim 2014  :Ön lisans ve Lisans programlarına YGS, LYS ve eşdeğeri sınavlar ile Ek Yerleştirme kayıtları 
 
29 Eylül-03 Ekim 2014 :Ön lisans ve lisans programlarına YGS, LYS ve eşdeğeri sınavlar ile ek yerleştirme ile kayıt yapan II. öğretim öğrencilerinin öğrenim ücretlerini yatırması
 
29 Eylül-03 Ekim 2014 :Ek yerleştirme ile kayıt yapan öğrencilerin ders kayıtlarını yapması
 
29 Eylül-10 Ekim 2014 :Ek yerleştirme ile kayıt yapan öğrencilerin ders kayıtlarının danışmanlarınca onaylanması
 
29 Eylül-10 Ekim 2014 :Muafiyet ve intibak formlarının hazırlanması,  karara bağlanması, otomasyona işlenmesi ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmesi
 
30 Eylül 2014 :Geçici izinli sayılmak için son başvuru tarihi
 
13 Ekim 2014 :Ek Yerleştirme ile zorunlu hazırlık programı olan bölümlere kayıt yaptıran öğrenciler için Güz yarıyılı yabancı dil yeterlik sınavı
 
13 Ekim 2014 :Ek Yerleştirme ile kayıt yapan öğrencilerin yabancı dil dersleri için muafiyet sınavı (Hazırlık programı olmayan bölümler için) 
 
13 Ekim-07 Aralık 2014 : Ara sınav dönemi
 
28 Aralık 2014 : Güz yarıyılı sonu
 
03-16 Ocak 2015 :Genel sınav dönemi
 
09 Ocak 2015  :YDYO Temel İngilizce Bölümü zorunlu hazırlık sınıfları için Güz yarıyılı sonu 
 
21 Ocak 2015 :Genel Sınav notlarının otomasyona girilmesi ve ilan edilmesi için son tarih
 
26 Ocak-01 Şubat 2015 :Bütünleme sınav dönemi
 
4 Şubat 2015 :Bütünleme sınav notlarının otomasyona girilmesi ve ilan edilmesi için son tarih
 
12 Şubat 2015 :Tek ders sınavı  
 
16 Şubat 2015 :Güz yarıyılı sınav sonuçlarına göre % 10’a giren öğrenci listelerinin ilanı 
 
 
BAHAR YARIYILI
 
12-30 Ocak 2015 :Farabi ve Mevlana değişim programlarından gelen öğrencilerin protokol formlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmesi 
 
02-13 Şubat 2015 :Farabi ve Mevlana değişim programı öğrencilerinin kayıtları
 
16 Şubat 2015 :YDYO Temel İngilizce Bölümü (Zorunlu Hazırlık sınıfları için) Bahar yarıyılı başlangıcı 
 
16-18 Şubat 2015 :Açılan derslerde, bölüm/program dışından ders alacak öğrenciler için kontenjan sayısının ilgili bölüm/program başkanlıklarından talep
 
edilmesi, açılmasını uygun gören bölüm/program başkanlığının istenilen kontenjanı otomasyona girmesi
 
16-20 Şubat 2015 :Öğretim elemanlarınca ders izleme formunun doldurulup bölüm/program başkanlığına teslim edilmesi
 
17-26 Şubat 2015 :Bahar yarıyılı I. öğretim öğrencilerinin katkı payını,  II. öğretim öğrencilerinin öğrenim ücretlerini ödeme dönemi 
 
17-27 Şubat 2015 :Ders kayıtları (değişim programı öğrencileri dahil)
 
23 Şubat 2015 :Derslerin başlaması
 
23-27 Şubat 2015 :Ders Uygulama Dosyasının, Bölüm/Program Başkanları tarafından dersten sorumlu öğretim elemanlarına teslim edilmesi
 
23 Şubat 2015 :İntörn eğitiminin başlaması (Veteriner Fakültesi son sınıf öğrencileri)
 
24 Şubat-02 Mart 2015 :Danışmanların ders kayıtlarını onaylaması
 
25 Şubat 2015 :Geçici izinli olup da, iznini iptal ederek Bahar yarıyılında öğrenime devam etmek isteyen öğrenciler için son başvuru tarihi
 
06 Mart 2015 :Öğrencilerin danışman onayını alarak dersten çekilme veya ekleme yapması için son tarih
 
20 Mart 2015 :Farabi ve Mevlana değişim programından gelen öğrencilerin ders ekleme/çıkarma yapmaları için son tarih 
 
23 Mart-17 Mayıs 2015 :Ara sınav dönemi
 
18-22 Mayıs 2015 :Fırat Günleri ve Bitirme projesi posterlerinin birimlerde sergilenmesi
 
25-29 Mayıs 2015 :Mazeret sınav notlarının otomasyona girilmesi
 
27 Mayıs 2015 :Bitirme Projeleri sergisi ve yarışması
 
31 Mayıs 2015 :Bahar yarıyılı sonu
 
05 Haziran 2015  :YDYO Temel İngilizce Bölümü zorunlu hazırlık sınıfları için Bahar yarıyılı sonu 
 
06-18 Haziran 2015 :Genel Sınav dönemi
 
12 Haziran 2015 :İntörn eğitiminin sonu (Veteriner Fakültesi son sınıf öğrencileri)
 
15 Haziran 2015 :YDYO zorunlu hazırlık sınıfları için Bahar yarıyılı yabancı dil yeterlik sınavı (Lisans programlarına 2014 yılında yerleştirilen öğrenciler için)
 
22 Haziran 2015  :YDYO zorunlu hazırlık sınıfları için Bahar yarıyılı yabancı dil yeterlik sınavı (Önceki yıllarda zorunlu hazırlık programından başarısız olmuş öğrenciler için)
 
22 Haziran 2015 :Genel sınav notlarının otomasyona girilmesi ve ilanı için son tarih
 
26 Haziran 2015 :Mezuniyet töreni
 
29 Haziran – 05 Temmuz 2015 :Bütünleme sınav dönemi
 
08 Temmuz 2015 :Bütünleme sınav notlarının otomasyona girilmesi ve ilan edilmesi için son tarih
 
14-15 Temmuz 2015 :Mezuniyet sınavı 
 

27 Temmuz 2015 :Bahar yarıyılı sınav sonuçlarına göre % 10 Giren öğrencilerin ilanı 

 

 

English